Termalni CTP i za Processless i Waterless printing

TP-33XX-online

Tip ploča
Termalne CTP ploče svih proizvođača
Debljine ploča 0,15-0,30 mm / VLF 0,15-0,40 mm

Ugrađene rezolucije

4 - 1800+2400+2540+2800 dpi (opciono 3000 i 3600 dpi)

ili novinski 3 - 1200+1500+1800 dpi (opciono 2400 i 2540 dpi)

Automatizacija

- ugrađen izlazni most podesiv za bilo koju razvijačicu ploča

- opciono: trosmjerni most sa ili bez PUNCH-eva

- opciono: autoloaderi za 50, 200, 500 ili 3x50 i 5x50 ploča 

Laser:

 

Valna duljina

830 nm

Broj dioda (brzina)*1

16, 24, 32, 48, 64 ili 96 neovisnih*2

Dogradnja brzine

definira se pri narudžbi stroja

Snaga lasera*3

TP 26/36 = 400 mW
TP 46/66/72 = 450 mW

Mehanizam glave

Magnetna levitacija (MagLev) sa tekućim hlađenjem*4

Jamstvo 

3 godine ili 200.000 ploča

*1  veći broj dioda uvećava brzinu osvjetljavanja (vidi tabelu ispod)
*2 ako koja od dioda otkaže, stroj nastavlja raditi 
*3 radna snaga za termalne ploče je 250 mW, a može do maksimalne za PROCESSLESS ploče
*4 kretanje glave bez trenja i kontakta sa šinom, nema potrebe za podmazivanjem 
 

PRISTUPAČNA CIJENA - od 34.000 € za B3 do 135.000 € za VLF

formati-papira-veci
   BROJ DIODA
16 24 32 48 64 96

F

O

R

M

A

T

2B0 - - 8 12 15 21
B0 - - 9 13 16 23
B1 9 13 17 23 29 40
B2 14 20 26 36 44 56
B3 23 32 40 53 63 -


BRZINA OSVJETLJAVANJA
(ploča/sat) na 2400 dpi