UV CTP za digitalne (CTcP) i obične ploče za kopir ramu

 

UVP-46XX-online

Tip ploča
Sve UV ploče CTcP i za kopir ramu (Pregled testiranih ploča)
Debljine ploča 0,15-0,30 mm / VLF 0,15-0,40 mm

Ugrađene rezolucije

4 - 1800+2400+2540+2800 dpi (opciono 3000 i 3600 dpi)

ili novinski 3 - 1200+1500+1800 dpi (opciono 2400 i 2540 dpi)

Automatizacija

- ugrađen izlazni most podesiv za bilo koju razvijačicu ploča

- opciono: trosmjerni most sa ili bez PUNCH-eva

- opopciono: autoloaderi za 50, 200, 500 ili 3x50 i 5x50 ploča 

Laser:

 

Valna duljina

400 ~ 410 nm

Broj dioda (brzina)*1

16, 24, 32, 48, 64, 96 ili 128 neovisnih*2

Dogradnja brzine

definira se pri narudžbi stroja

Snaga lasera*3

70, 100 ili 160 mW

Mehanizam glave

Magnetna levitacija (MagLev) sa tekućim hlađenjem*4

Jamstvo 

3 godine ili 200.000 ploča

*1  veći broj dioda uvećava brzinu osvjetljavanja (vidi tabelu ispod)
*2 ako koja od dioda otkaže, stroj nastavlja raditi 
*3 jači laser omogućuje uporabu šireg spektra ploča više proizvođača

*4 kretanje glave bez trenja i kontakta sa šinom, nema potrebe za podmazivanjem


PRISTUPAČNA CIJENA - od 39.000 € za B3 do 150.000 € za VLF

formati-papira-veci
   BROJ DIODA
16 24 32 48 64 96 128

F

O

R

M

A

T

2B0 - - 8 12 15 21 27
B0 - - 9 13 16 23 29
B1 9 13 17 23 29 40 47
B2 14 20 26 36 44 56 -
B3 23 32 40 53 63 - -


BRZINA OSVJETLJAVANJA
(ploča/sat) na 2400 dpi